Proces HD Audio na pozadí (RAVBg64.exe) využívajúci vysoké CPU

Aplikácie na pozadí by v predvolenom nastavení nemali spotrebovávať veľa zdrojov. Často fungujú nepozorovane a od vášho procesora nevyžadujú veľa. Niektoré procesy však spotrebúvajú toľko, že ich nemôžete ignorovať. RAVBg64.exe je príkladom takéhoto procesu pozadia.

Mnoho používateľov systému Windows si všimlo, že proces RAVBg64.exe na nich v Správcovi úloh civí, zatiaľ čo spotrebúvajú od 20% do 50% svojich zdrojov procesora Windows. To nikdy nie je vítané a malo by sa to okamžite vyriešiť kvôli nepriaznivým účinkom, ako je pomalý počítač.

Čo je RAVBg64.exe?

RAVBg64.exe je proces, ktorý patrí ku kodekom Realtek Driver alebo Realtek High Definition Audio . Ovládač Realtek funguje ako medzičlánok medzi zvukovými zariadeniami (reproduktory a zvuková karta) a operačným systémom.

Vďaka tomu je RAVBg64.exe dôležitou súčasťou vášho systému, ktorý by mal bežať na pozadí, ale nespotrebováva veľa zdrojov. Spravidla sa nachádza tu:

C: \ Program Files \ Realtek \ Audio \ HDA \

Pretože Realtek hrá vo vašom počítači hlavnú rolu, nemal by byť ukončený.

Proces HD Audio na pozadí (RAVBg64.exe) využívajúci vysoké CPU

Za týmto problémom nie je veľa známych dôvodov; pri aktualizácii by to však mohlo poškodiť váš systémový súbor.

Aj keď RAVBg64.exe nie je vírus - za predpokladu, že sa nachádza na oficiálnej ceste uvedenej vyššie. Ak sa nachádza inde, môže to byť malvér. Uvádza sa, že pokročilí hackeri použili tento názov na skrytie škodlivých procesov, aby obišli antivírusy a bezpečnostné nástroje.

Pokiaľ ste si pri vysokom procese RAVBg64.exe všimli typické príznaky vírusovej infekcie, ako je napríklad oneskorenie, nereagujúci softvér, chybové správy atď., Môžete spustiť antivírusovú kontrolu.

Vysoké využitie procesora pomocou RAVBg64.exe

Existuje veľa spôsobov, ako vyriešiť tento problém s vysokým využitím procesora. Môžete vyskúšať ktorékoľvek z riešení uvedených nižšie:

  1. Aktualizujte ovládač Realtek
  2. Zakážte Realtek v Správcovi úloh
  3. Zakážte Realtek v Správcovi zariadení.
  4. Preinštalujte zvukový ovládač Realtek.

Teraz prejdite nižšie a pozrite si každé riešenie podrobne.

1] Aktualizujte zvukový ovládač Realtek

Vysoké využitie procesora pomocou RAVBg64.exe

Otvorte Správcu zariadení a potom rozbaľte sekciu Ovládač zvuku, videa a hier .

Vyhľadajte a kliknite pravým tlačidlom myši na zvukový ovládač Realtek, potom vyberte Aktualizovať ovládač . Reštartujte počítač a skontrolujte, či problém pretrváva.

2] Zakážte Realtek v Správcovi úloh

Otvorte Správcu úloh a potom kliknite na kartu Spustenie . Lokalizovať a Zrušte Realtek Audio Manager .

Kliknite na Použiť a stlačte OK . Nakoniec reštartujte počítač.

3] Zakážte Realtek v Správcovi zariadení

Otvorte Správcu zariadení , rozbaľte Ovládače zvuku, videa a hier , kliknite pravým tlačidlom myši na zvukový ovládač Realtek a potom vyberte možnosť Zakázať . Reštartujte počítač.

4] Preinštalujte zvukový ovládač Realtek

  • Otvorte Správcu zariadení , potom kliknite na Ovládače zvuku, videa a hier , kliknite pravým tlačidlom myši na Realtek High Definition Audio> Odinštalovať .
  • Prijmite UAC a reštartujte počítač.
  • Po opätovnom zapnutí počítača znova otvorte Správcu zariadení , kliknite na karte Akcia na paneli nástrojov a Vyhľadajte zmeny hardvéru, kým systém nezistí chýbajúci hardvér.
  • Kliknite na Inštalovať ovládač a umožnite systému Windows vyhľadať a nainštalovať ovládač.

Ak tu narazíte na chybu, navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite a nainštalujte ovládače ručne.

Všetko najlepšie.

Vysoké využitie procesora pomocou RAVBg64.exe