Program sa nedá spustiť, pretože chýba VCRUNTIME140.DLL

Ak ste pri otvorení aplikácie v počítači so systémom Windows narazili na chybu - Program sa nedá spustiť, pretože vo vašom počítači chýba súbor VCRUNTIME140.DLL. Tu je niekoľko krokov, ktoré musíte dodržať , ak chcete vyriešiť tento problém a vyriešiť ho. K tomu dôjde, keď program, ktorý sa pokúšate spustiť, vyžaduje, aby bol v počítači nainštalovaný súbor VCRUNTIME140.DLL. VCRUNTIME140.DLL je rozšírenie aplikácie Microsoft C Runtime Library o veľkosti operačného systému okolo 86 kB, ktoré sa nachádza v priečinku System32 a je nainštalované programom Microsoft Visual Studio. Ak niektorý súbor DLL zmizne alebo sa poškodí, tieto chybové správy sa zobrazia na obrazovke.

VCRUNTIME140.DLL chýba

VCRUNTIME140.DLL chýba

DLL je skratka pre Dynamic Link Libraries a je externou súčasťou aplikácií, ktoré bežia na Windows alebo iných operačných systémoch. Väčšina aplikácií nie je sama o sebe úplná a ukladá kód do rôznych súborov. Ak je kód potrebný, načíta sa súvisiaci súbor do pamäte a použije sa. Ak operačný systém alebo softvér nie je schopný nájsť príslušný súbor DLL alebo ak je súbor DLL poškodený, môže sa zobraziť správa, že súboru DLL chýba správa.

Ak sa vo vašom počítači nachádza súbor DLL, ale naďalej sa vám zobrazuje toto chybové hlásenie, bude pravdepodobne potrebné znova zaregistrovať súbor DLL. Spustite tiež Kontrola systémových súborov, aby ste nahradili potenciálne poškodené systémové súbory.

Ak súbor DLL chýba, potom stiahnutie chýbajúceho súboru DLL z internetu a jeho vloženie na konkrétne miesto nie je skutočným riešením. Môžete túto metódu vyskúšať, ale nemusí z nej vyplynúť žiadny pozitívny výsledok.

Pomôcť môže preinštalovanie programu, ktorý túto chybu zvracia, takže to vyskúšajte. Možno jeho inštalačný balík obsahuje tento súbor.

Druhou možnosťou riešenia tohto problému je inštalácia produktu Microsoft Visual C ++ Redistributable for Visual Studio do vášho počítača.

Zatvorte všetky svoje otvorené aplikácie pomocou okna programu alebo Správcu úloh. Keď to urobíte, môžete si ich stiahnuť a stiahnuť z Microsoftu. Nainštalujte si komponent Runtime, reštartujte počítač a uvidíte.

Môžete tiež spustiť antivírusovú kontrolu. VCRUNTIME140.DLL, ak sa nachádza v priečinku System32, je legitímny súbor OS. Ak sa nachádza kdekoľvek inde, môže to byť malvér.

Malo to pomôcť a chybové hlásenie by sa nemalo objaviť.

Netreba dodávať, že sa uistite, že je váš Windows aktualizovaný. Spustite Windows Update a potvrďte.

Podobné chyby:

  • MSVCR110.dll chýba
  • d3compiler_43.dll chýba
  • MSVCP140.dll chýba.
Program sa nedá spustiť, pretože vo vašom počítači chýba VCRUNTIME140.DLL