Inštaláciu sa nepodarilo dokončiť, pretože sa vypínala aktualizačná služba

Ak narazíte na chybové hlásenie aktualizácie systému Windows Inštaláciu sme nemohli dokončiť, pretože sa aktualizačná služba vypínala pri inovácii počítača so systémom Windows 10 na novšiu verziu, potom vám tento príspevok pomôže.

Inštaláciu sme nemohli dokončiť, pretože sa vypínala aktualizačná služba

Inštaláciu sme nemohli dokončiť, pretože sa vypínala aktualizačná služba

Ak sa stretnete s týmto problémom, môžete vyskúšať naše odporúčané riešenia uvedené nižšie v nijakom konkrétnom poradí a zistiť, či to pomôže problém vyriešiť.

 1. Spustite Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update
 2. Ručné resetovanie súčastí Windows Update
 3. Skontrolujte stav služieb súvisiacich s Windows Update
 4. Spustite program DISM na opravu komponentov služby Windows Update
 5. Priamo si stiahnite Windows 10 ISO alebo použite MCT (Media Creation Tool)

Pozrime sa na popis procesu, ktorý sa týka každého z uvedených riešení.

1] Spustite Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Keď sa stretnete s chybami služby Windows Update, prvá vec, ktorú musíte vyskúšať, je spustiť vstavaný nástroj na riešenie problémov so službou Windows Update a zistiť, či to pomôže problém vyriešiť.

2] Ručné obnovenie súčasti služby Windows Update

Občas sa môžete stretnúť s takým problémom, pretože je v systémových súboroch nejaký druh poškodenia. Ak teda po manuálnej inštalácii aktualizácií systému Windows stále pretrváva problém, resetujte Súčasti systému Windows podľa nasledujúcich pokynov:

Ak chcete začať, najskôr otvorte príkazový riadok so zvýšenou úrovňou.

Teraz zadajte nasledujúce príkazy a po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter, aby sa zastavila prevádzka služby Windows Update a ďalších príslušných služieb.

net stop bity net stop wuauserv net stop appidsvc net stop cryptsvc

Teraz zo zariadenia odstráňte všetky súbory qmgr * .dat . Urobíte to tak, že do príkazového riadku napíšete nižšie uvedený textový kód a spustíte ho stlačením klávesu Enter.

Del "% ALLUSERSPROFILE% \ Application Data \ Microsoft \ Network \ Downloader \ qmgr * .dat"

V tejto chvíli môže systém požiadať o vaše potvrdenie. Potvrďte to zadaním Y.

Ďalej musíte premenovať priečinky SoftwareDistribution a catroot2. Zadajte nasledujúci príkaz do okna príkazového riadku a po zadaní nasledujúceho príkazu stlačte kláves Enter.

Ren% systemroot% \ SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
Ren% systemroot% \ system32 \ catroot2 catroot2.bak

Ak chcete resetovať službu BITS a službu Windows Update na predvolený popisovač zabezpečenia, zadajte do príkazového riadka zvýšené príkazy. Po každom príkaze ich tiež stlačte kláves Enter:

sc.exe sdset bity D: (A ;; CCLCSWRPWPDTLOCRRC ;;; SY) (A ;; CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO ;;; BA) (A ;; CCLCSWLOCRRC ;;; AU) (A ;; CCLCSWRPWPDC; PUR);
sc.exe sdset wuauserv D: (A ;; CCLCSWRPWPDTLOCRRC ;;; SY) (A ;; CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO ;;; BA) (A ;; CCLCSWLOCRRC ;;; AU) (A ;; CCLCSWRPWC ;;)

Potom vykonajte nasledujúci príkaz, aby ste sa presunuli do adresára System32:

cd / d% windir% \ system32

V tomto okamihu musíte znova zaregistrovať súbory BITS (Background Intelligent Transfer Services) a súbory DLL súvisiace s Windows Update. Vykonáte to tak, že postupne zadáte nasledujúce príkazy a po každom príkaze stlačte kláves Enter:

regsvr32.exe atl.dll regsvr32.exe urlmon.dll regsvr32.exe mshtml.dll regsvr32.exe shdocvw.dll regsvr32.exe browseui.dll regsvr32.exe jscript.dll regsvr32.exe vbscript.dll regsvr32.exe scrrun.dll regsvr32. exe msxml.dll regsvr32.exe msxml3.dll regsvr32.exe msxml6.dll regsvr32.exe actxprxy.dll regsvr32.exe softpub.dll regsvr32.exe wintrust.dll regsvr32.exe dssenh.dll regsvr32.exe rsaenh.dll regsvr32.exe gpkcsp .dll regsvr32.exe sccbase.dll regsvr32.exe slbcsp.dll regsvr32.exe cryptdlg.dll regsvr32.exe oleaut32.dll regsvr32.exe ole32.dll regsvr32.exe shell32.dll regsvr32.exe initpki.dll regsvr32.exe wuapi.dll regsvr32.exe wuaueng.dll regsvr32.exe wuaueng1.dll regsvr32.exe wucltui.dll regsvr32.exe wups.dll regsvr32.exe wups2.dll regsvr32.exe wuweb.dll regsvr32.exe qmgr.dll regsvr32.exe qmgrprxy.dll regsvr32. exe wucltux.dll regsvr32.exe muweb.dll regsvr32.exe wuwebv.dll

Po úspešnej opätovnej registrácii súborov BITS a súborov DLL súvisiacich s Windows Update musíte resetovať sieťové konfigurácie.

Takže zadajte nasledujúci príkazový riadok a po každom z nich stlačte kláves Enter.

netsh winsock reset netsh winsock reset proxy

Teraz reštartujte zastavené služby, ako sú služba inteligentného prenosu na pozadí, Windows Update a kryptografické služby.

Takže do okna príkazového riadku zadajte nasledujúci textový kód a po každom príkaze stlačte kláves Enter.

bity net start net start wuauserv net start appidsvc net start cryptsvc Ukončiť

Tu príkazom Exit sa okno zavrie automaticky po spustení ďalších príkazov.

Po vykonaní vyššie uvedeného postupu reštartujte počítač, aby ste uložili vykonané zmeny.

Ak sa aj po resetovaní komponentov systému Windows stále stretávate s rovnakým kódom chyby, prejdite nadol na nasledujúcu metódu.

TIP : Môžete tiež použiť nástroj Reset Windows Update Components Tool.

3] Skontrolujte stav služieb súvisiacich s Windows Update

Otvorte Správcu služieb Windows a skontrolujte, či nie sú vypnuté služby spojené s Windows Update, ako sú Windows Update, Windows Update Medic, Update Orchestrator Services atď.

Predvolená konfigurácia na samostatnom počítači so systémom Windows 10 je nasledovná:

 • Služba Windows Update - manuálna (spustená)
 • Windows Update Medic Services - príručka
 • Kryptografické služby - automatické
 • Služba inteligentného prenosu na pozadí - manuálna
 • Inštalátor systému Windows - príručka.

Takto zabezpečíte dostupnosť požadovaných Služieb.

Ak chcete napríklad povoliť BITS na počítači so systémom Windows 10:

Inštaláciu sme nemohli dokončiť, pretože sa vypínala aktualizačná služba

 • Press Windows key + R to invoke the Run dialog.
 • In the Run dialog box, type services.msc and hit Enter to open Services.
 • In the Services window, scroll and locate the Windows Update service.
 • Double-click on the entry to edit its properties.
 • In the properties window, click the drop-down on the Startup type and select Automatic.
 • Click Apply >OK to save changes.

Similarly, ensure the proper state for the other Service.

Windows Update fails to install or will not download in Windows 10

4] Run DISM to repair Windows Update components

The Dism.exe tool can be used in different situations, and one of them is to repair corrupted Windows Update files. Do note that you need to run a different command if you want to repair corrupted Windows Update System Files. If you run the usual /RestoreHealth command, it may not necessarily help. DISM will replace potentially corrupted or missing system files with good ones. However, if your Windows Update client is already broken, you will be prompted to use a running Windows installation as the repair source or use a Windows side-by-side folder from a network share, as the source of the files.

You will then be required to run the following command instead:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Opravte poškodené systémové súbory služby Windows Update

Here you have to replace the C:\RepairSource\Windows placeholder with the location of your repair source.

Once the process is complete, DISM will create a log file in %windir%/Logs/CBS/CBS.log and capture any issues that the tool finds or fixes.

5] Directly download the Windows 10 ISO or use the MCT (Media Creation Tool)

You can directly download the Windows 10 ISO image file from the Microsoft website. Once you have downloaded the ISO to a location (preferably the desktop) on your device, double-click the ISO image to mount it as a virtual drive then double-click the setup.exe file to start the in-place upgrade process.

Alternatively, you may use the Windows 10 Update Assistant to install the Feature Update.

All the best.