Ako otvoriť súbor RPT v systéme Windows 10

Súbor .rpt je súbor správ vytvorený softvérom na správu firiem Crystal Reports . Súbor .rpt ukladá údaje generované rôznymi aplikáciami do súborov vo formáte obyčajného textu. Môže tiež ukladať informácie v binárnom formáte. Na otvorenie súboru RPT potrebujete vhodný softvér. Ak ho nemáte, z Windows sa zobrazí správa „Ako chcete otvoriť tento súbor? Windows 10 nemôže tento súbor otvoriť “. Tu je potrebné urobiť, aby ste otvorili súbor .rpt v systéme Windows 10.

Ako otvoriť súbor RPT v aplikácii WIndows 10

Formát PDF alebo prenosný dokument je jedným z všeobecne akceptovaných formátov dokumentov. Ak však uprednostňujete formát .rpt, vyskúšajte nasledujúce návrhy na otvorenie súboru .rpt v systéme Windows 10.

  1. Preveďte súbor .rpt do formátu .xls
  2. Uložte súbor .rpt ako súbor OXPS

1] Preveďte súbor .rpt do formátu .xls

Ako otvoriť súbor RPT v systéme Windows 10

Prejdite do umiestnenia, kde je súbor uložený, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte príkaz „ Otvoriť v programe Poznámkový blok “.

Teraz kliknite na ponuku „ Súbor “ a vyberte možnosť „ Uložiť ako “.

Keď sa zobrazí dialógové okno „ Uložiť ako “, uložte súbor ako súbor .txt.

Teraz spustite program Excel, prejdite na kartu „ Údaje “ a v sekcii Dátové nástroje vyberte možnosť „ Z textu / CSV “.

Potom vyhľadajte umiestnenie súboru RPT, kde je uložený ako súbor .TXT, a kliknite na možnosť Importovať .

Keď sa zobrazí nová obrazovka, vyberte možnosť „ Načítať do “ v dolnej časti obrazovky, čím zviditeľníte tabuľku „ Importovať údaje “.

Vyberte spôsob zobrazenia údajov a po dokončení stlačte kartu „ OK “.

Súbor RPT sa načíta v programe Excel.

Nakoniec uložte súbor vo formáte Excel, tj. XLS.

2] Uložte súbor RPT ako súbor OXPS

Ak sa tešíte na prevedenie súboru .rpt do súboru .pdf, najskôr si musíte v počítači vytvoriť súbor OXPS.

To je možné vykonať priamo v systéme Windows bez toho, aby ste si museli sťahovať akýkoľvek ďalší program alebo softvér.

Takže ako obvykle otvorte súbor RPT so štandardnou aplikáciou v počítači.

Prejdite do ponuky Súbor> Tlačiť alebo jednoducho stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Ako tlačiareň zvoľte „ Microsoft XPS Document Writer “.

Potom jednoducho zvoľte „ OK “ alebo „Tlačiť“.

Teraz vyberte cieľ pre svoj súbor OXPS a kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

Po dokončení pokračujte v prevode súboru OXPS do súboru PDF.

Za týmto účelom prejdite na aconvert.com, vyberte svoj súbor a vyberte cieľový formát.

Kliknutím na tlačidlo „ Previesť teraz “ začnite prevádzať súbor do formátu PDF. Po dokončení sa súbor stiahne do vášho počítača ako súbor PDF.

Dávajte pozor, aby ste nepremenovali príponu na súboroch .rpt ani na iné súbory. To nezmení typ súboru. Iba špeciálny softvér na konverziu môže zmeniť súbor z jedného typu na iný.

Dúfam, že to pomôže.