Môžete nainštalovať aktualizácie systému Windows v bezpečnom režime v systéme Windows 10?

Núdzový režim je jedným z najlepších spôsobov riešenia problémov v systéme Windows. Ak inštalácia konkrétnej aktualizácie môže vyriešiť váš problém a nemôžete to urobiť v normálnom režime, mali by ste si nainštalovať Windows Update v núdzovom režime. Môžete tiež zvoliť odinštalovanie aktualizácie v núdzovom režime, ak spôsobuje problém.

Mali by ste si nainštalovať Windows Update v bezpečnom režime?

Mali by ste si nainštalovať Windows Update v bezpečnom režime?

Jednoduchá odpoveď je nie. Spoločnosť Microsoft vám to však odporúča, iba ak nemôžete systém Windows spustiť normálne. Dôvod, prečo sa to neodporúča, je ten, že v núdzovom režime nie sú k dispozícii konkrétne ovládače a komponenty. Ak teda služba Windows Update potrebuje aktualizovať konkrétnu službu alebo komponent, a nedokáže ju nájsť, pretože je vypnutá, neaktualizuje ju. Po reštartovaní sa môžu vyskytnúť chyby spojené s občasnými chybami súborov alebo chybami registra. V systéme Windows sa môže zobraziť chybové hlásenie:

ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE

1601 Nie je možné získať prístup k službe Windows Installer.

Obráťte sa na pracovníkov technickej podpory a overte, či majú Windows nainštalovaný operačný systém Windows

Servisná služba je správne zaregistrovaná

Ako inštalovať aktualizácie systému Windows v bezpečnom režime

Pretože v núdzovom režime musíme mať sieťové pripojenie alebo prístup na internet, musíme sa ubezpečiť, že je sieť v bezpečnom režime povolená. Windows 10 môžete zaviesť do núdzového režimu viacerými spôsobmi.

1] Pomocou metódy obnovy

Zmeňte predvolené nastavenia systému Windows 10

  • Otvorte Nastavenia systému Windows a prejdite na Aktualizácia> Obnova.
  • Kliknutím na tlačidlo Reštartovať teraz v časti Rozšírené spustenie spustíte režim rozšíreného obnovenia.
  • Teraz choďte na Riešenie problémov> Rozšírené možnosti> Nastavenia spustenia.
  • Kliknite na tlačidlo Reštartovať
  • Potom sa dostanete do časti Nastavenia spustenia , kde je piatou možnosťou Povoliť bezpečný režim so sieťou.
  • Stlačením klávesu F5 do neho nabootujte.

Tip: Ak pri reštartovaní počítača z ponuky podržíte kláves Shift, priamo vás zavedie do možnosti Rozšírené spustenie.

2] Pomocou programu MSCONFIG

  • Otvorte výzvu na spustenie (WIN + R) a zadajte príkaz „msconfig“ a potom stlačte kláves Enter
  • Prejdite do sekcie Boot a pod možnosťami Boot začiarknite políčko vedľa položky „Núdzový režim“.
  • Potom vyberte možnosť Sieť z možností prepínača.
  • Kliknite na tlačidlo Použiť a potom reštartujte počítač.

Núdzový režim systému Windows 10 so sieťou

V núdzovom režime prejdite na Nastavenia> Aktualizácia a zabezpečenie a spustite službu Windows Update. Nainštalujte si dostupné aktualizácie.

Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste nainštalovali aktualizáciu, keď je systém Windows spustený v núdzovom režime, ihneď po opätovnom spustení systému Windows 10 ju znova nainštalujte . Ak aktualizácie nie sú uvedené znova, možno budete musieť postupovať podľa manuálnej metódy. Opätovná inštalácia zabezpečí vyžehlenie všetkých chýb, ktoré sa vyskytli v núdzovom režime.

Môžete odinštalovať aktualizácie systému Windows v bezpečnom režime?

Rovnakým spôsobom môžete tiež zvoliť odstránenie aktualizácií, servisných balíkov a rýchlych opráv. Na rozdiel od inštalácie nových aktualizácií však nebudete čeliť žiadnym problémom. Dôvod, prečo sa vám nezobrazí žiadna chyba, je ten, že urobí záznam o tom, čo sa zmenilo, a použije ho pri normálnom zavedení počítača. To isté sa nestane počas inštalácie aktualizácie, pretože systém bude predpokladať, že komponenty budú chýbať.

Stiahnite si offline aktualizácie systému Windows a nainštalujte ich v bezpečnom režime

Existuje ďalší spôsob, ako nainštalovať aktualizácie v núdzovom režime, ak nemáte prístup na internet. Je to podobné ako s aktualizáciou systému Windows v režime offline. Budete musieť zistiť, ktoré aktualizácie by sa mali nainštalovať, a potom pomocou aplikácie stiahnuť.

Ak si ich chcete radšej stiahnuť priamo z webovej stránky spoločnosti Microsoft, môžete vyhľadávať pomocou čísla KB aktualizácie a prevziať ich.

Dúfam, že sprievodca bol ľahko vykonateľný a že ste boli schopní nainštalovať aktualizácie systému Windows v núdzovom režime.

Núdzový režim systému Windows 10 so sieťou